නිෂ්පාදන

නයිලෝන් කේබල් ග්‍රන්ථිය (මෙට්‍රික් / පීජී / එන්පීටී / ජී නූල්)

කෙටි විස්තරය:

කේබල් ග්‍රන්ථි ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිතා කරනුයේ ජලය හා දූවිලි වලින් කේබල් ගැට ගැසීමට, සවි කිරීමට, ආරක්ෂා කිරීමට ය. පාලක පුවරු, උපකරණ, විදුලි පහන්, යාන්ත්‍රික උපකරණ, දුම්රිය, මෝටර, ව්‍යාපෘති වැනි ක්ෂේත්‍ර සඳහා ඒවා බහුලව භාවිතා වේ. සුදු අළු (RAL7035), ලා අළු (පැන්ටෝන් 538), ගැඹුරු අළු (RA 7037) කේබල් ග්‍රන්ථි ඔබට ඔබට ලබා දිය හැකිය. ), කළු (RAL9005), නිල් (RAL5012) සහ න්‍යෂ්ටික විකිරණ-ප්‍රතිරෝධී කේබල් ග්‍රන්ථි.


නිෂ්පාදන විස්තර

නිෂ්පාදන ටැග්

නයිලෝන් කේබල් ග්‍රන්ථිය (මෙට්‍රික් / පීජී / එන්පීටී / ජී නූල්)

2222

හැදින්වීම

පාලක පුවරු, උපකරණ, විදුලි පහන්, යාන්ත්‍රික උපකරණ, දුම්රිය, මෝටර, ව්‍යාපෘති වැනි ක්ෂේත්‍ර. අපට ඔබට අළු අළු (RAL7035), ලා අළු (පැන්ටෝන් 538), ගැඹුරු අළු (RA 7037), කළු (RAL9005) කේබල් ග්‍රන්ථි ලබා දිය හැකිය. ), නිල් (RAL5012) සහ න්‍යෂ්ටික විකිරණ-ප්‍රතිරෝධී කේබල් ග්‍රන්ථි.

ද්රව්ය: ශරීරය: පොලිමයිඩ්; මුද්‍රා තැබීම: වෙනස් කළ රබර්
වර්ණ: අළු (RAL 7035), කළු (RAL 9005), හෝ අභිරුචිකරණය කර ඇත
උෂ්ණත්ව පරාසය: අවම -40, උපරිම 100 යි, කෙටිකාලීන 120 යි
ආරක්ෂණ උපාධිය: නිශ්චිත කලම්ප පරාසය තුළ සුදුසු O-ring සහිත IP68 (IEC60529)
ගිනි දැල්වීම: V2 (UL94),
දේපළ: හැලජන්, ෆොස්ෆර් සහ කැඩ්මියම්, පාරජම්බුල-ප්‍රතිරෝධය, වයස්ගත-ප්‍රතිරෝධය
අයදුම්පත්: යන්ත්‍ර ගොඩනැගීම, විදුලි උපකරණ, විදුලි පාලන අල්මාරිය
සහතික: CE, RoHS, UL

පිරිවිතර

(පහත ලැයිස්තුවට ඇතුළත් කර නොමැති වෙනත් ප්‍රමාණ අවශ්‍ය නම් කරුණාකර වැඩි විස්තර සඳහා අප හා සම්බන්ධ වන්න.)

අංක අංක.

අංක අංක.

නූල්

කලම්ප පරාසය

ඒ.ජී.

ජී.එල්

එච්

ඉස්කුරුප්පු ප්‍රමාණය

පැකට්ටුව

අළු

කළු

මානය

මි.මී.

මි.මී.

මි.මී.

මි.මී.

මි.මී.

ඒකක

HSK-M12G

HSK-M12B

එම් 12 × 1.5

3 ~ 6.5

12

8

20

15

100

HSK-M16G-H

HSK-M16B-H

එම් 16 × 1.5

2.5 ~ 6

16

8

22

19

100

HSK-M16G

HSK-M16B

එම් 16 × 1.5

4 ~ 8

16

8

22

19

100

HSK-M16G-D

HSK-M16B-D

එම් 16 × 1.5

5 ~ 10

16

8

25

22

100

HSK-M18G

HSK-M18B

එම් 18 × 1.5

5 ~ 10

18

8

25

22

100

HSK-M20G-H

HSK-M20B-H

එම් 20 × 1.5

5 ~ 9

20

9

26.5

24

100

HSK-M20G

HSK-M20B

එම් 20 × 1.5

6 ~ 12

20

9

26.5

24

100

HSK-M20G-D

HSK-M20B-D

එම් 20 × 1.5

8 ~ 14

20

10

28

27

50

HSK-M22G-H

HSK-M22B-H

M22 × 1.5

7 ~ 12

22

10

28

27

50

HSK-M22G

HSK-M22B

M22 × 1.5

8 ~ 14

22

10

28

27

50

HSK-M24G-H

HSK-M24B-H

M24 × 1.5

7 ~ 12

24

10

28

27

50

HSK-M24G

HSK-M24B

M24 × 1.5

8 ~ 14

24

10

28

27

50

HSK-M25G-H

HSK-M25B-H

M25 × 1.5

11 ~ 16

25

11

31.5

33

50

HSK-M25G

HSK-M25B

M25 × 1.5

13 ~ 18

25

11

31.5

33

50

HSK-M27G-H

HSK-M27B-H

M27 × 2.0

11 ~ 16

27

11

31.5

33

50

HSK-M27G

HSK-M27B

M27 × 2.0

13 ~ 18

27

11

31.5

33

50

HSK-M30G-H

HSK-M30B-H

M30 × 2.0

11 ~ 16

30

11

31.5

33

50

HSK-M30G

HSK-M30B

M30 × 2.0

13 ~ 18

30

11

31.5

33

50

HSK-M32G-H

HSK-M32B-H

M32 × 1.5

14 ~ 21

32

11

39

42

25

HSK-M32G

HSK-M32B

M32 × 1.5

18 ~ 25

32

11

39

42

25

HSK-M33G

HSK-M33B

M33 × 2.0

18 ~ 25

33

11

39

42

25

* HSK-M36G-H

HSK-M36B-H

M36 × 2.0

14 ~ 21

36

11

39

42

25

HSK-M36G

HSK-M36B

M36 × 2.0

18 ~ 25

36

11

39

42

25

HSK-M40G

HSK-M40B

M40 × 1.5

22 ~ 32

40

13

48.5

53

10

HSK-M42G

HSK-M42B

M42 × 2.0

22 ~ 32

42

13

46.5

53

10

HSK-M48G

HSK-M48B

M48 × 2.0

22 ~ 32

48

13

48.5

53

10

HSK-M50G

HSK-M50B

M50 × 1.5

30 ~ 38

50

15

47.3

60

10

HSK-M50G-D

HSK-M50B-D

M50 × 1.5

31 ~ 41

50

20

50

64

10

HSK-M56G

HSK-M56B

M56 × 2.0

30 ~ 38

56

15

47.3

60

10

HSK-M60G

HSK-M60B

M60 × 2.0

37 ~ 44

60

15

47

68

5

HSK-M63G

HSK-M63B

M63 × 1.5

37 ~ 44

63

15

47

68

5

HSK-M64G

HSK-M64B

M64 × 2.0

37 ~ 44

64

15

47

68

5

HSK-M72G-H

HSK-M72B-H

M72 × 2.0

41 ~ 53

72

16

54

80

5

HSK-M72G

HSK-M72B

M72 × 2.0

51 ~ 57

72

16

54

80

5

HSK-M12G-L

HSK-M12B-L

එම් 12 × 1.5

3 ~ 6.5

12

15

20

15

100

HSK-M16G-HL

HSK-M16B-HL

එම් 16 × 1.5

2.5 ~ 6

16

15

22

19

100

HSK-M16G-L

HSK-M16B-L

එම් 16 × 1.5

4 ~ 8

16

15

22

19

100

HSK-M16G-DL

HSK-M16B-DL

එම් 16 × 1.5

5 ~ 10

16

15

25

22

100

HSK-M18G-L

HSK-M18B-L

එම් 18 × 1.5

5 ~ 10

18

15

25

22

100

HSK-M20G-HL

HSK-M20B-HL

එම් 20 × 1.5

5 ~ 9

20

15

26.5

24

100

HSK-M20G-L

HSK-M20B-L

එම් 20 × 1.5

6 ~ 12

20

15

26.5

24

100

HSK-M20G-DL

HSK-M20B-DL

එම් 20 × 1.5

8 ~ 14

20

15.5

28

27

50

HSK-M22G-HL

HSK-M22B-HL

M22 × 1.5

7 ~ 12

22

15

28

27

50

HSK-M22G-L

HSK-M22B-L

M22 × 1.5

8 ~ 14

22

15

28

27

50

HSK-M24G-HL

HSK-M24B-HL

M24 × 1.5

7 ~ 12

24

15

28

27

50

HSK-M24G-L

HSK-M24B-L

M24 × 1.5

8 ~ 14

24

15

28

27

50

HSK-M25G-HL

HSK-M25B-HL

M25 × 1.5

11 ~ 16

25

15

31.5

33

50

HSK-M25G-L

HSK-M25B-L

M25 × 1.5

13 ~ 18

25

15

31.5

33

50

HSK-M32G-HL

HSK-M32B-HL

M32 × 1.5

14 ~ 21

32

15

39

42

25

HSK-M32G-L

HSK-M32B-L

M32 × 1.5

18 ~ 25

32

15

39

42

25

HSK-N 3 / 8G-H

HSK-N 3 / 8B-H

NPT3 / 8

4 ~ 9

16.65

11

25

22

100

HSK-N 3 / 8G

HSK-N 3 / 8B

NPT3 / 8

5 ~ 10

16.65

11

25

22

100

HSK-N 1/2 G-H

HSK-N 1 / 2B-H

NPT1 / 2

5 ~ 9

20.85

13

26.5

24

100

HSK-N 1/2G

HSK-N 1/2B

NPT1 / 2

6 ~ 12

20.85

13

26.5

24

100

HSK-N 3 / 4G-H

HSK-N 3 / 4B-H

NPT3 / 4

11 ~ 16

26.3

13

31.5

33

50

HSK-N 3 / 4G

HSK-N 3 / 4B

NPT3 / 4

13 ~ 18

26.3

13

31.5

33

50

HSK-N 1G-H

HSK-N 1B-H

NPT1

14 ~ 21

33.15

16

39

42

25

HSK-N 1G

HSK-N 1B

NPT1

18 ~ 25

33.15

16

39

42

25

HSK-G 1/2 G-H

HSK-G 1 / 2B-H

ජී 1/2

5 ~ 9

20.99

9

26.5

24

100

HSK-G 1/2 G

HSK-G 1/2B

ජී 1/2

6 ~ 12

20.99

9

26.5

24

100

HSK-G 3 / 4G

HSK-G 3 / 4B

ජී 3/4

13 ~ 18

26.44

11

31.5

33

50

HSK-G 1G

HSK-G 1B

ජී 1

18 ~ 25

33.24

11

39

42

25

HSK-G 1 1/2G

HSK-G 1 1/2B

ජී 1 1/2

22 ~ 32

47.8

13

48.5

53

10

HSK-G 2G

HSK-G 2B

ජී 2

37 ~ 44

59.61

15

47

65

5

ඇසුරුම් කිරීම

14256

  • පෙර:
  • ඊලඟ:

  • ආශ්රිත නිෂ්පාදන